محل تبلیغات شما
در عمق وجود، چهار رودخانه جاری است. هر یک به گونه ای‌ مواج و خروشان چهار رودخانه پیچ در پیچ شکافته راه خویش در بستر جان، پرطنین، کف کرده، جوشان قلب از خروش جاری آنها تپنده است شعر از جوشش آوایشان گزنده است تا رودخانه جاریست، فضای دشت وجود از شور آکنده است : تا رودخانه جاریست، گونه‌ها گلگون، نفس‌ها عمیق، رگ‌ها پرخون و جهنده است *** میدانم، مضحک است عشق را در حد چهار ترکیب بیوشیمیایی تقلیل دهیم، پس این چهار ترکیب بیوشیمیایی را در حد عشق اعتلا میبخشیم !

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
به وبلاگ موسیقی تهران خوش آمدید پایپ ایران-تولید وفروش گروه جامعه شناسی ابهر پروژه‌ی زنده ماندن. خرید پروژکتور اس ام دی امیرعلی هنر آشپزی = عشق و علاقه راکت بازرسی دانش آموز مشاور و وکیل مالیاتی ماریا مگدلینا